• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู

หางาน ตำแหน่งว่างงาน - ปวส

ตำแหน่งว่างงาน 93 อัตรา

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานประมง

19 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเกษตร

12 ก.ค. 2562 19:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน นายช่างไฟฟ้า

12 ก.ค. 2562 19:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการ

11 ก.ค. 2562 16:30 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 2 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

10 ก.ค. 2562 15:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     สมัครวันนี้วันสุดท้าย

รับสมัครงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

10 ก.ค. 2562 13:30 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 8 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

10 ก.ค. 2562 13:30 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเกษตร

09 ก.ค. 2562 15:30 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมหม่อนไหม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 7 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน

08 ก.ค. 2562 17:30 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 16 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

08 ก.ค. 2562 17:30 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 16 วัน

รับสมัครงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

08 ก.ค. 2562 13:30 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 11 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

รับสมัครงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

08 ก.ค. 2562 13:30 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 51 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

รับสมัครงาน พนักงานธุรการ

08 ก.ค. 2562 11:00 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 7 วัน

รับสมัครงาน ช่างครุภัณฑ์

05 ก.ค. 2562 11:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 7 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบันทึกข้อมูล

05 ก.ค. 2562 11:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 7 วัน

รับสมัครงาน พนักงานธุรการ

05 ก.ค. 2562 11:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 7 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

20 มิ.ย. 2562 10:31 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     สมัครวันนี้วันสุดท้าย

รับสมัครงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

20 มิ.ย. 2562 10:31 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     สมัครวันนี้วันสุดท้าย

jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap