• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู

หางาน ตำแหน่งว่างงาน - ข้าราชการ

ตำแหน่งว่างงาน 148 อัตรา

รับสมัครงาน นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

วันอังคาร เวลา 10:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 21 วัน

รับสมัครงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

วันอังคาร เวลา 10:00 | อัตราเงินเดือน 11,500 | วุฒิ: ปวส.

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 21 วัน

รับสมัครงาน นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

09 ส.ค. 2562 10:00 | อัตราเงินเดือน 11,500 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 6 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 18 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ(ด้านเหมืองแร่)

09 ส.ค. 2562 10:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 18 วัน

รับสมัครงาน วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ

09 ส.ค. 2562 10:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน สถาปนิกปฏิบัติการ

07 ส.ค. 2562 16:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมท่าอากาศยาน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 2 วัน

รับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

07 ส.ค. 2562 11:01 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบงานราชการ จำนวน 18 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

06 ส.ค. 2562 09:31 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 18 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

06 ส.ค. 2562 09:31 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 18 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

06 ส.ค. 2562 09:31 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 18 วัน

รับสมัครงาน นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน

06 ส.ค. 2562 09:31 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 18 วัน

รับสมัครงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

06 ส.ค. 2562 09:31 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 18 วัน

รับสมัครงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

06 ส.ค. 2562 09:31 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 18 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

06 ส.ค. 2562 09:31 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 18 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ

06 ส.ค. 2562 08:30 | อัตราเงินเดือน 17,830 - 21,490 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

05 ส.ค. 2562 17:01 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เปิดสอบงานราชการ จำนวน 5 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

02 ส.ค. 2562 17:31 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมประมง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 24 วัน

รับสมัครงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

01 ส.ค. 2562 14:01 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 2 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

01 ส.ค. 2562 14:01 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 2 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

01 ส.ค. 2562 12:30 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 2 วัน

รับสมัครงาน นักการทูตปฏิบัติการ

26 ก.ค. 2562 10:30

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 50 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 17 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

23 ก.ค. 2562 15:30 | อัตราเงินเดือน 1,084,011,930 - 12,650

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 9 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

23 ก.ค. 2562 15:01 | อัตราเงินเดือน 1,500,016,500 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 9 วัน

รับสมัครงาน นักการข่าว

23 ก.ค. 2562 14:01 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน นักการข่าว

23 ก.ค. 2562 14:01 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap