• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู

หางาน ตำแหน่งว่างงาน - กรุงเทพฯ

ตำแหน่งว่างงาน 89 อัตรา

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 14 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 16 วัน

รับสมัครงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เมื่อวาน เวลา 17:31 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 7 วัน

รับสมัครงาน พนักงานประจำสำนักงานและพนักงานการเงินและบัญชี(สมัครได้ที่สำนักงานพื้นที่ตามประกาศ)

เมื่อวาน เวลา 15:31 | อัตราเงินเดือน 11,280

กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 9 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เมื่อวาน เวลา 15:01 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 28 วัน

รับสมัครงาน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เมื่อวาน เวลา 14:31 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 28 วัน

รับสมัครงาน นิติกรปฏิบัติการ

เมื่อวาน เวลา 12:01 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 28 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

เมื่อวาน เวลา 09:31 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 9 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

14 มิ.ย. 2562 16:01 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 7 วัน

รับสมัครงาน นักประชาสัมพันธ์

14 มิ.ย. 2562 14:31 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมการศาสนา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 9 วัน

รับสมัครงาน นิติกร

14 มิ.ย. 2562 11:01 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมปศุสัตว์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 9 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

13 มิ.ย. 2562 16:01 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 9 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

13 มิ.ย. 2562 15:31 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 16 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

13 มิ.ย. 2562 09:01 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน อาจารย์ทางด้านการตลาด

12 มิ.ย. 2562 12:01| วุฒิ: ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 42 วัน

รับสมัครงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

11 มิ.ย. 2562 20:31 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562     สมัครวันนี้วันสุดท้าย

รับสมัครงาน นิติกร

11 มิ.ย. 2562 20:31 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562     สมัครวันนี้วันสุดท้าย

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานประมง

11 มิ.ย. 2562 16:01 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 16,500 | วุฒิ: ปวส.

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

11 มิ.ย. 2562 10:01 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 21 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานประมง

10 มิ.ย. 2562 17:01 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 16,500 | วุฒิ: ปวส.

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 8 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

10 มิ.ย. 2562 15:01 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 2 วัน

รับสมัครงาน นักจัดการงานทั่วไป

10 มิ.ย. 2562 11:31 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 9 วัน

รับสมัครงาน นักพัฒนาการท่องเที่ยว

10 มิ.ย. 2562 09:31 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมการท่องเที่ยว เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 8 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

06 มิ.ย. 2562 10:01 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 9 วัน

รับสมัครงาน นักทรัพยากรบุคคล

05 มิ.ย. 2562 17:01 | อัตราเงินเดือน 21,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 2 วัน

jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap