• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู

หางาน ตำแหน่งว่างงาน วุฒิ ปวส

ตำแหน่งว่างงาน 21 อัตรา

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการ

18 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 2 วัน

รับสมัครงาน นักเวชสถิติปฏิบัติงาน

20 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 10,840 | วุฒิ: ปวส.

กรมการแพทย์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน เภสัชกรปฏิบัติงาน

20 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 10,840 | วุฒิ: ปวส.

กรมการแพทย์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน ช่างทันตกรรม

21 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 10,840 | วุฒิ: ปวส.

กรมการแพทย์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เมื่อวาน เวลา 15:30 | อัตราเงินเดือน 14,490 | วุฒิ: ปวส.

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันอังคาร เวลา 11:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ

12 ก.พ. 2562 11:30 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา

11 ก.พ. 2562 16:30 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 2 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการ

11 ก.พ. 2562 16:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานประมง

08 ก.พ. 2562 11:31 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน ผู้ช่วยทันตแพทย์

18 ม.ค. 2562 11:05 | อัตราเงินเดือน 8,300 | วุฒิ: ปวส.

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

18 ม.ค. 2562 11:05 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 2 วัน

jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap