• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน

หางาน ตำแหน่งว่างงาน วุฒิ ปวส

ตำแหน่งว่างงาน 114 อัตรา

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานประมง

21 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน ช่างเทคนิค

วันอังคาร เวลา 06:44 | อัตราเงินเดือน 14,950 | วุฒิ: ปวส.

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 21 วัน

รับสมัครงาน พนักงานธุรการ(ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว)

20 เม.ย. 2561 23:01 | อัตราเงินเดือน 11,500 | วุฒิ: ปวส.

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน พนักงานธุรการ

20 เม.ย. 2561 23:01 | อัตราเงินเดือน 11,500 | วุฒิ: ปวส.

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

20 เม.ย. 2561 23:01 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

20 เม.ย. 2561 23:01 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเกษตร

20 เม.ย. 2561 23:01 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 8 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

20 เม.ย. 2561 23:01 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 5 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

รับสมัครงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

20 เม.ย. 2561 23:01 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

17 เม.ย. 2561 11:58 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 8 วัน

รับสมัครงาน ช่างเทคนิค

11 เม.ย. 2561 20:04 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

04 เม.ย. 2561 08:55 | อัตราเงินเดือน 1,150,012,650 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมควบคุมโรค เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน นายช่างไฟฟ้า

03 เม.ย. 2561 17:36 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

02 เม.ย. 2561 15:20 | อัตราเงินเดือน 1,150,012,650 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

29 มี.ค. 2561 16:34 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมทางหลวง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 8 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน

29 มี.ค. 2561 16:16 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบงานราชการ จำนวน 80 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน พนักงานพินิจ

27 มี.ค. 2561 22:21 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 3 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ

27 มี.ค. 2561 22:21 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 3 วัน

รับสมัครงาน พนักงานพินิจ

27 มี.ค. 2561 22:21 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 3 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

27 มี.ค. 2561 15:20 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561     สมัครวันนี้วันสุดท้าย

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

22 มี.ค. 2561 18:34 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงบประมาณ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561     สมัครวันนี้วันสุดท้ายjobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap