• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน

หางาน ตำแหน่งว่างงาน วุฒิ ปวส

ตำแหน่งว่างงาน 62 อัตรา

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน

เมื่อวาน เวลา 17:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

เมื่อวาน เวลา 11:30 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี เวลา 18:00 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี เวลา 18:00 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 17 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี เวลา 18:00 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี เวลา 18:00 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี เวลา 18:00 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี เวลา 16:00 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมทางหลวง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 24 วัน

รับสมัครงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

วันพุธ เวลา 17:00 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 24 วัน

รับสมัครงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

วันพุธ เวลา 15:30 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 24 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานแรงงาน

วันพุธ เวลา 09:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 9 วัน

รับสมัครงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

วันพุธ เวลา 09:00 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

14 ส.ค. 2561 15:00 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมพลศึกษา เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 19 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานเวชสถิติ

07 ส.ค. 2561 14:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมควบคุมโรค เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 2 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

07 ส.ค. 2561 12:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมควบคุมโรค เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 2 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

07 ส.ค. 2561 12:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมควบคุมโรค เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 2 วัน

รับสมัครงาน นายช่างไฟฟ้า

07 ส.ค. 2561 11:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 1 วัน

รับสมัครงาน นายช่างไฟฟ้า

07 ส.ค. 2561 10:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 3 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการ

07 ส.ค. 2561 09:30 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 3 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักเวชสถิติ,นักรังสีการแพทย์,นักจัดการงานทั่วไป,โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

03 ส.ค. 2561 14:00| วุฒิ: ปวส,ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 3 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน

01 ส.ค. 2561 11:00 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมการค้าภายใน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน นายช่างโยธา

31 ก.ค. 2561 14:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมควบคุมโรค เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

26 ก.ค. 2561 11:00 | อัตราเงินเดือน 1,150,012,650 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 8 วันjobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap