• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน

หางาน ตำแหน่งว่างงาน วุฒิ ปวส

ตำแหน่งว่างงาน 85 อัตรา

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เมื่อวาน เวลา 08:30 | อัตราเงินเดือน 11,500 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 24 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานประมง

วันพุธ เวลา 09:30 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 19 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

18 มิ.ย. 2561 12:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมปศุสัตว์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 2 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานประมง

15 มิ.ย. 2561 16:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานประมง

15 มิ.ย. 2561 16:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการ

14 มิ.ย. 2561 17:30 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน พนักงานผังเมือง

14 มิ.ย. 2561 15:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

14 มิ.ย. 2561 10:30 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

14 มิ.ย. 2561 10:30 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

14 มิ.ย. 2561 10:30 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

14 มิ.ย. 2561 10:30 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

14 มิ.ย. 2561 10:30 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 16 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

14 มิ.ย. 2561 10:00 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 30 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

14 มิ.ย. 2561 10:00 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน พนักงานธุรการ

08 มิ.ย. 2561 17:30 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 3 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเกษตร

31 พ.ค. 2561 12:39 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 8 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน นายช่างไฟฟ้า

31 พ.ค. 2561 12:39 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน นายช่างโยธา

31 พ.ค. 2561 12:39 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 5 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน นายช่างสำรวจ

31 พ.ค. 2561 12:39 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน นายช่างศิลป์

31 พ.ค. 2561 12:39 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

25 พ.ค. 2561 09:22 | อัตราเงินเดือน 1,150,012,650 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมท่าอากาศยาน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 2 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานเวชสถิติ

11 พ.ค. 2561 19:30 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมการแพทย์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 5 วันjobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap