หางาน ตำแหน่งว่างงาน วุฒิ ปวส

ตำแหน่งว่างงาน 42 อัตรา

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

เมื่อวาน เวลา 20:57 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เมื่อวาน เวลา 20:57 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานประกันสังคม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการ

เมื่อวาน เวลา 20:57 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานประกันสังคม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน ครูฝึกฝีมือแรงงาน

เมื่อวาน เวลา 20:57 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานประกันสังคม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน นายช่างโยธา

06 ธ.ค. 2560 16:27 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน นายช่างเครื่องกล

06 ธ.ค. 2560 16:27 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานพัสดุ

06 ธ.ค. 2560 16:27 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการ

02 ธ.ค. 2560 19:53 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 1 วัน

รับสมัครงาน นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

02 ธ.ค. 2560 19:53 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

02 ธ.ค. 2560 19:53 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน

02 ธ.ค. 2560 19:53 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 8 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

02 ธ.ค. 2560 19:53 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 21 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

02 ธ.ค. 2560 19:53 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 21 วัน

รับสมัครงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

27 พ.ย. 2560 21:46 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมธนารักษ์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 10 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน พนักงานการเงินและบัญชี

26 พ.ย. 2560 09:04 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมศิลปากร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน พนักงานการเงินและบัญชี

26 พ.ย. 2560 09:04 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมศิลปากร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน พนักงานพัสดุ

26 พ.ย. 2560 09:04 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมศิลปากร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

26 พ.ย. 2560 09:04 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 14 วัน

รับสมัครงาน นายช่างโยธา

26 พ.ย. 2560 09:04 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมศิลปากร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน นายช่างเขียนแบบ

26 พ.ย. 2560 09:04 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมศิลปากร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน นายช่างศิลปกรรม

26 พ.ย. 2560 09:04 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมศิลปากร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์

26 พ.ย. 2560 09:04 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมศิลปากร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน พนักงานการเงินและบัญชี

26 พ.ย. 2560 09:04 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมศิลปากร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน พนักงานการเงินและบัญชี

26 พ.ย. 2560 09:04 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมศิลปากร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน พนักงานธุรการ

24 พ.ย. 2560 10:47| วุฒิ: ปวส.

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 1 วันjobthai24hr.com © 2017, Allright reserved.