• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู

หางาน ตำแหน่งว่างงาน วุฒิ ปวส

ตำแหน่งว่างงาน 38 อัตรา

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการ

17 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 7 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 11,500 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 33 วัน

รับสมัครงาน นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 11,500 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 14 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 33 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 11,500 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 33 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

11 เม.ย. 2562 16:31 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

09 เม.ย. 2562 12:01 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน ผู้ปฏิบัติงานช่าง

09 เม.ย. 2562 10:01 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562     สมัครวันนี้วันสุดท้าย

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานสื่อสาร

09 เม.ย. 2562 09:30 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 14 วัน

รับสมัครงาน ผู้ปฏิบัติงานช่าง(ไฟฟ้า)

09 เม.ย. 2562 09:30 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562     สมัครวันนี้วันสุดท้าย

รับสมัครงาน ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

09 เม.ย. 2562 09:30 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562     สมัครวันนี้วันสุดท้าย

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างเทคนิค,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

05 เม.ย. 2562 14:01 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562     สมัครวันนี้วันสุดท้าย

รับสมัครงาน พนักงานเขียนแบบ

04 เม.ย. 2562 15:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานเก็บข้อมูล

03 เม.ย. 2562 15:31 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน พนักงานสนับสนุนการลงทุน

03 เม.ย. 2562 14:01 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน พนักงานสนับสนุนการลงทุน

03 เม.ย. 2562 14:01 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง

02 เม.ย. 2562 16:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมธนารักษ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562     สมัครวันนี้วันสุดท้าย

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการ

02 เม.ย. 2562 15:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562     สมัครวันนี้วันสุดท้าย

รับสมัครงาน พนักงานธุรการ

02 เม.ย. 2562 15:00 | อัตราเงินเดือน 11,500 | วุฒิ: ปวส.

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 7 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการ

29 มี.ค. 2562 15:00 | อัตราเงินเดือน 14,490 | วุฒิ: ปวส.

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562     สมัครวันนี้วันสุดท้าย

รับสมัครงาน ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

19 มี.ค. 2562 16:01 | อัตราเงินเดือน 9,300 | วุฒิ: ปวส.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 42 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการ

15 มี.ค. 2562 16:01 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562     สมัครวันนี้วันสุดท้าย

jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap