• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน

หางาน ตำแหน่งว่างงาน วุฒิ ปวช

ตำแหน่งว่างงาน 41 อัตรา

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล

เมื่อวาน เวลา 16:00 | อัตราเงินเดือน 11,280 | วุฒิ: ปวช.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 24 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล

เมื่อวาน เวลา 16:00 | อัตราเงินเดือน 11,280 | วุฒิ: ปวช.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 24 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เมื่อวาน เวลา 13:00 | อัตราเงินเดือน 11,280 | วุฒิ: ปวช.

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เมื่อวาน เวลา 13:00 | อัตราเงินเดือน 11,280 | วุฒิ: ปวช.

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม

เมื่อวาน เวลา 11:30 | อัตราเงินเดือน 11,280 | วุฒิ: ปวช.

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันพุธ เวลา 17:00 | อัตราเงินเดือน 11,280 | วุฒิ: ปวช.

กรมการปกครอง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 8 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

09 ส.ค. 2561 16:00 | อัตราเงินเดือน 13,010 | วุฒิ: ปวช.

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน พนักงานการเงินและบัญชี

09 ส.ค. 2561 15:30 | อัตราเงินเดือน 11,280 | วุฒิ: ปวช.

กองทัพอากาศ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ

09 ส.ค. 2561 13:30 | อัตราเงินเดือน 11,280 | วุฒิ: ปวช.

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

08 ส.ค. 2561 09:30 | อัตราเงินเดือน 11,280 | วุฒิ: ปวช.

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

06 ส.ค. 2561 16:00 | อัตราเงินเดือน 11,280 | วุฒิ: ปวช.

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 3 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประมง

01 ส.ค. 2561 17:00 | อัตราเงินเดือน 11,280 | วุฒิ: ปวช.

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 2 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน

24 ก.ค. 2561 20:00 | อัตราเงินเดือน 9,400 | วุฒิ: ปวช.

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 8 วัน

รับสมัครงาน นายช่างปฏิบัติงาน

24 ก.ค. 2561 20:00 | อัตราเงินเดือน 9,400 | วุฒิ: ปวช.

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 8 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

24 ก.ค. 2561 20:00 | อัตราเงินเดือน 9,400 | วุฒิ: ปวช.

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 5 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 8 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน

24 ก.ค. 2561 20:00 | อัตราเงินเดือน 9,400 | วุฒิ: ปวช.

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 7 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 8 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

24 ก.ค. 2561 20:00 | อัตราเงินเดือน 9,400 | วุฒิ: ปวช.

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 8 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

24 ก.ค. 2561 20:00 | อัตราเงินเดือน 9,400 | วุฒิ: ปวช.

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 8 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

19 ก.ค. 2561 16:30 | อัตราเงินเดือน 9,400 - 10,340 | วุฒิ: ปวช.

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 6 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 1 วันjobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap