• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู

หางาน ตำแหน่งว่างงาน วุฒิ ปริญญาโท

ตำแหน่งว่างงาน 21 อัตรา

รับสมัครงาน นักวิชาการศึกษา

15 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 22,750 | วุฒิ: ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ

11 เม.ย. 2562 16:31 | อัตราเงินเดือน 17,500 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 21 วัน

รับสมัครงาน นักสำรวจดินปฏิบัติการ

09 เม.ย. 2562 10:01 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน พนักงานวางผังเมือง

04 เม.ย. 2562 14:30 | อัตราเงินเดือน 21,000 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

28 มี.ค. 2562 16:00 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 7 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 14 วัน

รับสมัครงาน เศรษฐกรปฏิบัติการ

27 มี.ค. 2562 21:30 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน อาจารย์

22 มี.ค. 2562 13:01 | อัตราเงินเดือน 21,050 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 7 วัน

jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap