หางาน ตำแหน่งว่างงาน วุฒิ ปริญญาโท

ตำแหน่งว่างงาน 27 อัตรา

รับสมัครงาน นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

เมื่อวาน เวลา 13:28 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 11 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 35 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ

เมื่อวาน เวลา 13:28 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

รับสมัครงาน นักวิทยาศาสตร์

09 ต.ค. 2560 22:02 | อัตราเงินเดือน 22,750 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 14 วัน

รับสมัครงาน พนักงานวางผังเมือง

28 ก.ย. 2560 12:36 | อัตราเงินเดือน 21,000 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560     สมัครวันนี้วันสุดท้าย

รับสมัครงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

22 ก.ย. 2560 12:50 | อัตราเงินเดือน 21,880 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 8 วัน

รับสมัครงาน นักวิจัยปฏิบัติการ

22 ก.ย. 2560 12:50 | อัตราเงินเดือน 21,880 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 8 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

22 ก.ย. 2560 12:50 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 6 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 14 วันjobthai24hr.com © 2017, Allright reserved.