• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน

หางาน ตำแหน่งว่างงาน วุฒิ ปริญญาโท

ตำแหน่งว่างงาน 15 อัตรา

รับสมัครงาน นิติกรปฏิบัติการ

วันอังคาร เวลา 11:00 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดสอบงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

18 มิ.ย. 2561 13:30 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

14 มิ.ย. 2561 16:00 | อัตราเงินเดือน 21,000 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

07 มิ.ย. 2561 15:00 | อัตราเงินเดือน 1,750,019,250 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ

07 มิ.ย. 2561 15:00 | อัตราเงินเดือน 1,750,019,250 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

01 มิ.ย. 2561 10:30 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน อาจารย์

23 พ.ค. 2561 22:03 | อัตราเงินเดือน 27,130 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 48 วัน

รับสมัครงาน อาจารย์

23 พ.ค. 2561 22:03 | อัตราเงินเดือน 27,130 - 35,700 | วุฒิ: ปริญญาโทหรือเอก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 20 วันjobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap