• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน

หางาน ตำแหน่งว่างงาน วุฒิ ปริญญาโท

ตำแหน่งว่างงาน 50 อัตรา

รับสมัครงาน นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ

วันพุธ เวลา 14:30 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เปิดสอบงานราชการ จำนวน 30 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 69 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพาณิชย์

12 ต.ค. 2561 16:30 | อัตราเงินเดือน 21,000 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพาณิชย์

12 ต.ค. 2561 16:00 | อัตราเงินเดือน 21,000 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

รับสมัครงาน วิศวกรไฟฟ้า

11 ต.ค. 2561 07:30 | อัตราเงินเดือน 22,750 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 27 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

10 ต.ค. 2561 10:00 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 10 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

รับสมัครงาน พนักงานส่งเสริมการลงทุน

08 ต.ค. 2561 14:30 | อัตราเงินเดือน 21,000 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 2 วัน

รับสมัครงาน พนักงานวางผังเมือง

02 ต.ค. 2561 16:00 | อัตราเงินเดือน 21,000 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน อาจารย์

01 ต.ค. 2561 20:30 | อัตราเงินเดือน 27,130 - 35,700 | วุฒิ: ปริญญาโทหรือเอก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วันjobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap