• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู

หางาน ตำแหน่งว่างงาน วุฒิ ปริญญาโท

ตำแหน่งว่างงาน 16 อัตรา

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

14 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 22,800 | วุฒิ: ปริญญาโท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 7 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

เมื่อวาน เวลา 12:31 | อัตราเงินเดือน 22,800 | วุฒิ: ปริญญาโท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 18 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

เมื่อวาน เวลา 11:31 | อัตราเงินเดือน 25,200 | วุฒิ: ปริญญาโท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 42 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ

14 มิ.ย. 2562 18:01 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 16 วัน

รับสมัครงาน นักทรัพยากรบุคคล

05 มิ.ย. 2562 17:01 | อัตราเงินเดือน 21,000 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 2 วัน

รับสมัครงาน นักวิเคราะห์โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทรงคุณวุฒิ

31 พ.ค. 2562 14:31 | อัตราเงินเดือน 80,000 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 16 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ

30 พ.ค. 2562 19:01 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบงานราชการ จำนวน 5 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ปริญญาโท)

27 พ.ค. 2562 13:31 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 5 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap