• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน

หางาน ตำแหน่งว่างงาน วุฒิ ปริญญาโท

ตำแหน่งว่างงาน 23 อัตรา

รับสมัครงาน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

วันอังคาร เวลา 08:02 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 27 วัน

รับสมัครงาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วันอังคาร เวลา 08:02 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 33 วัน

รับสมัครงาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วันอังคาร เวลา 08:02 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 33 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์

18 ก.พ. 2561 09:45 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงบประมาณ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน นักประชาสัมพันธ์

16 ก.พ. 2561 08:19 | อัตราเงินเดือน 23,630 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 19 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

16 ก.พ. 2561 08:19 | อัตราเงินเดือน 23,630 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 19 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

12 ก.พ. 2561 18:49 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 18 วัน

รับสมัครงาน วิศวกรปฏิบัติการ

12 ก.พ. 2561 18:49 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 18 วัน

รับสมัครงาน วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

09 ก.พ. 2561 15:56 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 26 วัน

รับสมัครงาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

09 ก.พ. 2561 15:56 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 5 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 26 วัน

รับสมัครงาน วิศวกรปฏิบัติการ

09 ก.พ. 2561 15:56 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 26 วัน

รับสมัครงาน นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

09 ก.พ. 2561 15:56 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

07 ก.พ. 2561 09:14 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

07 ก.พ. 2561 09:14 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 4 วันjobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap