• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน

หางาน ตำแหน่งว่างงาน วุฒิ ปริญญาโท

ตำแหน่งว่างงาน 21 อัตรา

รับสมัครงาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วันพฤหัสบดี เวลา 15:30 | อัตราเงินเดือน 17,500 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมทางหลวง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 5 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 24 วัน

รับสมัครงาน อาจารย์

วันพุธ เวลา 22:00 | อัตราเงินเดือน 27,130 - 35,700 | วุฒิ: ปริญญาโทหรือเอก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 40 วัน

รับสมัครงาน นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

วันพุธ เวลา 09:00 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ

10 ส.ค. 2561 11:30 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 19 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

01 ส.ค. 2561 10:30 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมการค้าภายใน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 9 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน เศรษฐกรปฏิบัติการ

25 ก.ค. 2561 17:30 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วันjobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap