• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน

หางาน ตำแหน่งว่างงาน วุฒิ ปริญญาตรี

ตำแหน่งว่างงาน 138 อัตรา

รับสมัครงาน วิศวกรไฟฟ้า

10 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 19,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 41 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 17 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 16 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการเกษตร

13 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมหม่อนไหม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการแรงงาน

14 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 18 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานพัสดุ,นิติกร,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

14 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 13,800 - 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

17 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 19,500 - 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน นักทรัพยากรบุคคล

เมื่อวาน เวลา 18:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน นักทรัพยากรบุคคล,นักรังสีการแพทย์,นักกายภาพบำบัด,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวาน เวลา 15:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 19,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

วันพุธ เวลา 10:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 19,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน นักกิจกรรมบำบัด

วันพุธ เวลา 09:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานประกันสังคม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน วิศวกรชลประทาน

วันอังคาร เวลา 17:30 | อัตราเงินเดือน 19,500 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมชลประทาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 33 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 19 วัน

รับสมัครงาน นักประชาสัมพันธ์

วันอังคาร เวลา 17:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมชลประทาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 19 วัน

รับสมัครงาน นักทรัพยากรบุคคล,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

วันอังคาร เวลา 17:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 9 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพัสดุ

วันอังคาร เวลา 17:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 34 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการศึกษาพิเศษ

วันอังคาร เวลา 15:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมการแพทย์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน วิศวกรโยธา,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

วันอังคาร เวลา 09:30 | อัตราเงินเดือน 19,500 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

14 ต.ค. 2561 12:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน พนักงานส่งเสริมการลงทุน

12 ต.ค. 2561 16:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 9 วัน

รับสมัครงาน นักวิชการโสตทัศนศึกษา

12 ต.ค. 2561 10:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 16 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพัสดุ

11 ต.ค. 2561 14:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 16 วัน

รับสมัครงาน วิศวกรโยธา,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

10 ต.ค. 2561 16:30 | อัตราเงินเดือน 19,500 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 27 วัน

รับสมัครงาน นักวิเคราะห์นโยบานและแผน

10 ต.ค. 2561 16:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 2 วัน

รับสมัครงาน พนักงานวิศวกรโยธา

10 ต.ค. 2561 13:00 | อัตราเงินเดือน 19,500 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 9 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจิตวิทยาคลินิก,นักวิชาการศึกษา

09 ต.ค. 2561 15:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 19,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 9 วันjobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap