• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน

หางาน ตำแหน่งว่างงาน วุฒิ ปริญญาตรี

ตำแหน่งว่างงาน 594 อัตรา

รับสมัครงาน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

14 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 37 วัน

รับสมัครงาน นักบริหารจัดการงานยุติธรรม

เมื่อวาน เวลา 17:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

เมื่อวาน เวลา 16:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน พนักงานวิศวกรโยธา

เมื่อวาน เวลา 16:30 | อัตราเงินเดือน 19,500 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

ศาลากลางจังหวัดยะลา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เมื่อวาน เวลา 12:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน พยาบาล

เมื่อวาน เวลา 11:30 | อัตราเงินเดือน 19,500 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

เมื่อวาน เวลา 10:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันพฤหัสบดี เวลา 18:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

วันพฤหัสบดี เวลา 16:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมทางหลวง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 24 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

วันพฤหัสบดี เวลา 16:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

วันพฤหัสบดี เวลา 15:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมทางหลวง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 24 วัน

รับสมัครงาน วิศวกร

วันพฤหัสบดี เวลา 15:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน นักธรณีวิทยา

วันพฤหัสบดี เวลา 15:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันพุธ เวลา 17:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 24 วัน

รับสมัครงาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วันพุธ เวลา 17:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 24 วัน

รับสมัครงาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วันพุธ เวลา 15:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 24 วัน

รับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

วันพุธ เวลา 15:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

จังหวัดสมุทรสาคร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 20 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 3 วัน

รับสมัครงาน วิศวกร

วันพุธ เวลา 11:00 | อัตราเงินเดือน 21,800 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 17 วัน

รับสมัครงาน นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

วันพุธ เวลา 09:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

วันพุธ เวลา 09:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

14 ส.ค. 2561 17:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 8 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

14 ส.ค. 2561 17:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(รพ.สวรรค์ประชารักษ์)

14 ส.ค. 2561 16:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบงานราชการ จำนวน 35 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 2 วัน

รับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(รพ.กบินทร์บุรี)

14 ส.ค. 2561 16:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบงานราชการ จำนวน 14 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 1 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

14 ส.ค. 2561 15:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 37 วันjobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap