• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน

เปิดสอบพนักงานราชการ

ตำแหน่งว่างงาน 38 อัตรา

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

18 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 11,280 | วุฒิ: ปวช.

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 16 วัน

รับสมัครงาน นักจิตวิทยา,โรงพยาบาลกระบี่

21 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน ช่างไฟฟ้า

21 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 11,280 | วุฒิ: ปวส.

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 16 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการสาธารณสุข,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

21 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพัสดุ

21 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สถาบันการพลศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการศึกษา

21 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: อนุปริญญา

สถาบันการพลศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

รับสมัครงาน นักวิเทศสัมพันธ์

21 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สถาบันการพลศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

รับสมัครงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

21 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สถาบันการพลศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

รับสมัครงาน นักทรัพยากรบุคคล

21 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สถาบันการพลศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการเงินและบัญชี,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวาน เวลา 13:38 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน กะลาสี

วันพุธ เวลา 08:03 | อัตราเงินเดือน 10,430 | วุฒิ: ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

รับสมัครงาน พนักงานผู้ช่วยประมง

วันพุธ เวลา 08:03 | อัตราเงินเดือน 10,430 | วุฒิ: ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริการ

วันพุธ เวลา 08:03 | อัตราเงินเดือน 11,280 | วุฒิ: ปวช.

กรมธนารักษ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 16 วัน

รับสมัครงาน ช่างทอง

วันพุธ เวลา 08:03 | อัตราเงินเดือน 10,430 | วุฒิ: ม.3

กรมธนารักษ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 16 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการ

วันพุธ เวลา 08:03 | อัตราเงินเดือน 10,430 | วุฒิ: ม.3

กรมธนารักษ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 16 วัน

รับสมัครงาน พนักงานสำรวจข้อมูล

วันพุธ เวลา 08:03 | อัตราเงินเดือน 11,280 | วุฒิ: ปวช.

กรมธนารักษ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 16 วัน

รับสมัครงาน นายช่างเครื่องกล

วันพุธ เวลา 08:03 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมธนารักษ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 16 วัน

รับสมัครงาน ช่างซ่อมบำรุงชั้น

วันอังคาร เวลา 08:02 | อัตราเงินเดือน 11,280 | วุฒิ: ปวช.

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 9 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)

18 ก.พ. 2561 09:45 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการแรงงาน

18 ก.พ. 2561 09:45 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

18 ก.พ. 2561 09:45 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

16 ก.พ. 2561 08:19 | อัตราเงินเดือน 19,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 2 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการแรงงาน

15 ก.พ. 2561 10:39 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน นิติกร

15 ก.พ. 2561 10:39 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน นักสืบสวนสอบสวน

15 ก.พ. 2561 10:39 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วันjobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap