• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน

เปิดสอบพนักงานราชการ

ตำแหน่งว่างงาน 125 อัตรา

รับสมัครงาน นักจิตวิทยาคลินิกและนักวิชาการเงินและบัญชี

เมื่อวาน เวลา 16:30| วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เมื่อวาน เวลา 11:30 | อัตราเงินเดือน 19,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 17 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพาณิชย์(ด้านเภสัชภัณฑ์)

เมื่อวาน เวลา 11:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 17 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพาณิชย์(ด้านอนุสิทธิบัตร

เมื่อวาน เวลา 11:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 17 วัน

รับสมัครงาน นิติกร

เมื่อวาน เวลา 11:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 17 วัน

รับสมัครงาน นักประชาสัมพันธ์

เมื่อวาน เวลา 10:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน นักสังคมสงเคราะห์

วันพฤหัสบดี เวลา 16:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมการแพทย์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันพฤหัสบดี เวลา 14:30 | อัตราเงินเดือน 19,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพัสดุ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดี เวลา 14:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน นิติกร

วันพุธ เวลา 16:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมการแพทย์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

วันพุธ เวลา 15:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน พนักงานการเงินและบัญชี

วันพุธ เวลา 14:30 | อัตราเงินเดือน 11,280

กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

วันพุธ เวลา 14:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพัสดุ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันพุธ เวลา 12:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

วันพุธ เวลา 11:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด)

วันพุธ เวลา 11:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานประมง

วันพุธ เวลา 09:30 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 19 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

วันพุธ เวลา 09:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพัสดุ

วันอังคาร เวลา 17:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน นักฟิสิกส์รังสี

วันอังคาร เวลา 17:00 | อัตราเงินเดือน 19,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ

วันอังคาร เวลา 14:00 | อัตราเงินเดือน 11,280 | วุฒิ: ปวช.

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการเกษตร

วันอังคาร เวลา 11:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

วันอังคาร เวลา 11:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการเกษตร

วันอังคาร เวลา 11:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 9 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่งานบ้านพักอาคารอิสระ

18 มิ.ย. 2561 18:30 | อัตราเงินเดือน 11,280 | วุฒิ: ปวช.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 6 วันjobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap