• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน

เปิดสอบพนักงานราชการ

ตำแหน่งว่างงาน 302 อัตรา

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 17 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 16 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่การเกษตร

13 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 11,280 | วุฒิ: ปวช.

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการเกษตร

14 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมหม่อนไหม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน นายช่างไฟฟ้า

14 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 11,280 | วุฒิ: ปวช.

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 19 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการแรงงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 18 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานพัสดุ,นิติกร,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

15 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 13,800 - 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

18 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 19,500 - 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน นักทรัพยากรบุคคล,นักรังสีการแพทย์,นักกายภาพบำบัด,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวาน เวลา 15:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 19,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

เมื่อวาน เวลา 14:30 | อัตราเงินเดือน 11,280 - 13,800

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

รับสมัครงาน ช่างประปา

เมื่อวาน เวลา 11:30 | อัตราเงินเดือน 11,280 - 13,800 | วุฒิ: ปวช.

กองทัพอากาศ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 27 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

วันพุธ เวลา 10:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 13,800 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

วันอังคาร เวลา 17:30 | อัตราเงินเดือน 11,280 - 13,800 | วุฒิ: ปวช.

กรมชลประทาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 19 วัน

รับสมัครงาน พนักงานรับโทรศัพท์

วันอังคาร เวลา 17:30 | อัตราเงินเดือน 11,280 - 13,800 | วุฒิ: ปวช.

กรมชลประทาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 19 วัน

รับสมัครงาน วิศวกรชลประทาน

วันอังคาร เวลา 17:30 | อัตราเงินเดือน 19,500 - 13,800 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมชลประทาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 33 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 19 วัน

รับสมัครงาน นักประชาสัมพันธ์

วันอังคาร เวลา 17:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 13,800 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมชลประทาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 19 วัน

รับสมัครงาน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

วันอังคาร เวลา 17:30 | อัตราเงินเดือน 11,280 - 13,800 | วุฒิ: ปวช.

กรมชลประทาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 19 วัน

รับสมัครงาน นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร

วันอังคาร เวลา 17:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมชลประทาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 19 วัน

รับสมัครงาน นายช่างไฟฟ้า

วันอังคาร เวลา 17:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมชลประทาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 19 วัน

รับสมัครงาน นายช่างเครื่องกล

วันอังคาร เวลา 17:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมชลประทาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 19 วัน

รับสมัครงาน นายช่างเขียนแบบ

วันอังคาร เวลา 17:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมชลประทาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 19 วัน

รับสมัครงาน นายช่างสำรวจ

วันอังคาร เวลา 17:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมชลประทาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 29 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 19 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

วันอังคาร เวลา 17:00 | อัตราเงินเดือน 13,010 - 13,800 | วุฒิ: ปวท.

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 34 วัน

รับสมัครงาน นายช่างโยธา

วันอังคาร เวลา 17:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมชลประทาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 20 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 19 วัน

รับสมัครงาน นักทรัพยากรบุคคล,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

วันอังคาร เวลา 17:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 13,800 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 9 วันjobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap