• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู

เปิดสอบพนักงานราชการ

ตำแหน่งว่างงาน 140 อัตรา

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

15 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 11,280 - 13,800

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการสาธารณสุข

17 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 - 13,800 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 7 วัน

รับสมัครงาน วิศวกร

17 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 19,500 - 13,800 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 7 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการเงินและบัญชี

17 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 - 13,800 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 7 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพัสดุ

17 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 - 13,800 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 7 วัน

รับสมัครงาน วิศวกร

17 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 19,500 - 13,800 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 7 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์

17 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 19,500 - 13,800 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 7 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการ

17 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 13,800 - 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 7 วัน

รับสมัครงาน นิติกร

17 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 - 13,800 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 7 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานพัสดุ,นักจัดการงานทั่วไป,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

22 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 13,800 - 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 14 วัน

รับสมัครงาน นักประชาสัมพันธ์,นักคอมพิวเตอร์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

22 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 - 19,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 14 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 18,000 - 19,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

เมื่อวาน เวลา 14:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 19,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน นักจัดการงานทั่วไป

เมื่อวาน เวลา 10:01 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 19,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

11 เม.ย. 2562 16:31 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 19,500 | วุฒิ: ปวส.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน พนักงานช่วยเหลือคนไข้,วิศวกรไฟฟ้า

10 เม.ย. 2562 16:31

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 7 วัน

รับสมัครงาน กะลาสี

10 เม.ย. 2562 13:31 | อัตราเงินเดือน 10,430 - 19,500 | วุฒิ: ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 28 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการเกษตร

10 เม.ย. 2562 11:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 19,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมหม่อนไหม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

09 เม.ย. 2562 12:01 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 19,500 | วุฒิ: ปวส.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน นักวิทยาศาสตร์

09 เม.ย. 2562 11:31 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 19,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน นักวิทยาศาสตร์

09 เม.ย. 2562 11:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 19,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

09 เม.ย. 2562 10:01

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562     สมัครวันนี้วันสุดท้าย

รับสมัครงาน ผู้ปฏิบัติงานช่าง

09 เม.ย. 2562 10:01 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 19,500 | วุฒิ: ปวส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562     สมัครวันนี้วันสุดท้าย

รับสมัครงาน ผู้ปฏิบัติงานบริการ

09 เม.ย. 2562 09:30 | อัตราเงินเดือน 10,430 - 19,500 | วุฒิ: มัธยมศึกษาตอนปลาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562     สมัครวันนี้วันสุดท้าย

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานสื่อสาร

09 เม.ย. 2562 09:30 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 19,500 | วุฒิ: ปวส.

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 14 วัน

jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap