• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน

เปิดสอบพนักงานราชการ

ตำแหน่งว่างงาน 101 อัตรา

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน

เมื่อวาน เวลา 17:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน นักบริหารจัดการงานยุติธรรม

เมื่อวาน เวลา 17:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

เมื่อวาน เวลา 16:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน พนักงานวิศวกรโยธา

เมื่อวาน เวลา 16:30 | อัตราเงินเดือน 19,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

ศาลากลางจังหวัดยะลา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล

เมื่อวาน เวลา 16:00 | อัตราเงินเดือน 11,280 | วุฒิ: ปวช.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 24 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล

เมื่อวาน เวลา 16:00 | อัตราเงินเดือน 11,280 | วุฒิ: ปวช.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 24 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เมื่อวาน เวลา 13:00 | อัตราเงินเดือน 11,280 | วุฒิ: ปวช.

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เมื่อวาน เวลา 13:00 | อัตราเงินเดือน 11,280 | วุฒิ: ปวช.

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน พี่เลี้ยง

เมื่อวาน เวลา 12:30 | อัตราเงินเดือน 10,430

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน พี่เลี้ยง

เมื่อวาน เวลา 12:30 | อัตราเงินเดือน 10,430 | วุฒิ: มัธยมศึกษาตอนต้น

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เมื่อวาน เวลา 12:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน พี่เลี้ยง

เมื่อวาน เวลา 12:00 | อัตราเงินเดือน 10,430 | วุฒิ: มัธยมศึกษาตอนต้น

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

เมื่อวาน เวลา 11:30 | อัตราเงินเดือน 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม

เมื่อวาน เวลา 11:30 | อัตราเงินเดือน 11,280 | วุฒิ: ปวช.

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน พยาบาล

เมื่อวาน เวลา 11:30 | อัตราเงินเดือน 19,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการ

เมื่อวาน เวลา 10:30 | อัตราเงินเดือน 10,430 - 13,800

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

เมื่อวาน เวลา 10:30 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 13,800 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

วันพฤหัสบดี เวลา 16:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 13,800 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน วิศวกร

วันพฤหัสบดี เวลา 15:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 13,800 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน นักธรณีวิทยา

วันพฤหัสบดี เวลา 15:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 13,800 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน ช่างเครื่องบิน

วันพฤหัสบดี เวลา 12:00 | อัตราเงินเดือน 23,110 - 13,800

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 9 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันพุธ เวลา 17:00 | อัตราเงินเดือน 11,280 - 13,800 | วุฒิ: ปวช.

กรมการปกครอง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 8 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานแรงงาน

วันพุธ เวลา 09:00 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 9 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

14 ส.ค. 2561 17:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 13,800 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 8 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

14 ส.ค. 2561 17:00 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 13,800 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วันjobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap