เปิดสอบข้าราชการ

ตำแหน่งว่างงาน 294 อัตรา

รับสมัครงาน นักเดินเรือ

07 ธ.ค. 2560 16:54 | อัตราเงินเดือน 1,620,021,490 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน นายช่างโยธา

06 ธ.ค. 2560 16:27 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน นายช่างเครื่องกล

06 ธ.ค. 2560 16:27 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานพัสดุ

06 ธ.ค. 2560 16:27 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

06 ธ.ค. 2560 16:27 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน นายช่างกลเรือ

06 ธ.ค. 2560 16:27 | อัตราเงินเดือน 1,620,021,490 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน นิติกร

06 ธ.ค. 2560 16:27 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานตรวจเรือ

06 ธ.ค. 2560 16:27 | อัตราเงินเดือน 17,830 - 21,490 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน นักอุทกวิทยา

06 ธ.ค. 2560 16:27 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการขนส่ง(ด้านพาณิชยนาวี)

06 ธ.ค. 2560 16:27 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการขนส่ง(ด้านการควบคุมการจราจรทางน้ำ)

06 ธ.ค. 2560 16:27 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

04 ธ.ค. 2560 13:47 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 22 วัน

รับสมัครงาน นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

02 ธ.ค. 2560 19:53 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 16,500 | วุฒิ: ปวส.

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

02 ธ.ค. 2560 19:53 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 16,500 | วุฒิ: ปวส.

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

02 ธ.ค. 2560 19:53 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน นิติกรปฏิบัติการ

02 ธ.ค. 2560 19:53 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน

02 ธ.ค. 2560 19:53 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 16,500 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 8 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

02 ธ.ค. 2560 19:53 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 21 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

02 ธ.ค. 2560 19:53 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 21 วัน

รับสมัครงาน นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

02 ธ.ค. 2560 19:53 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 21 วัน

รับสมัครงาน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

02 ธ.ค. 2560 19:53 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 21 วัน

รับสมัครงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

27 พ.ย. 2560 21:46 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมธนารักษ์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 10 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

27 พ.ย. 2560 21:46 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 17,380 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมธนารักษ์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

27 พ.ย. 2560 21:46 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 17,380 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมธนารักษ์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ

27 พ.ย. 2560 21:46 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมธนารักษ์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 13 วันjobthai24hr.com © 2017, Allright reserved.