• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู

เปิดสอบข้าราชการ

ตำแหน่งว่างงาน 227 อัตรา

รับสมัครงาน เภสัชกรปฏิบัติการ

21 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 15,800 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมการแพทย์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 7 วัน

รับสมัครงาน นายแพทย์ปฏิบัติการ

21 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 21,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมการแพทย์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 6 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน นักเวชสถิติปฏิบัติงาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 10,840 | วุฒิ: ปวส.

กรมการแพทย์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน เภสัชกรปฏิบัติงาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 10,840 | วุฒิ: ปวส.

กรมการแพทย์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

21 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 15,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมการแพทย์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 6 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน พยาบาลปฏิบัติการ

21 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 15,000 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมการแพทย์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 18 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน ช่างทันตกรรม

21 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 10,840 | วุฒิ: ปวส.

กรมการแพทย์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

เมื่อวาน เวลา 17:31 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน เภสัชกร

เมื่อวาน เวลา 17:01 | อัตราเงินเดือน 15,800 - 17,380 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพ

เมื่อวาน เวลา 16:31 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

วันพุธ เวลา 20:30 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 19 วัน

รับสมัครงาน นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ

15 ก.พ. 2562 14:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 5 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 27 วัน

รับสมัครงาน นายแพทย์ปฏิบัติการ

15 ก.พ. 2562 10:00 | อัตราเงินเดือน 18,020 - 19,830 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 2 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

15 ก.พ. 2562 10:00 | อัตราเงินเดือน 10,840 - 11,930

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 3 วัน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการี่ดินปฏิบัติการ

12 ก.พ. 2562 13:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมที่ดิน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 50 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

12 ก.พ. 2562 13:30

กรมที่ดิน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

12 ก.พ. 2562 13:30

กรมที่ดิน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 57 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

12 ก.พ. 2562 13:30 | อัตราเงินเดือน 9,400 - 10,340 | วุฒิ: ปวช.

กรมที่ดิน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 28 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

12 ก.พ. 2562 10:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 18 วัน

รับสมัครงาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

11 ก.พ. 2562 18:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 18 วัน

รับสมัครงาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

11 ก.พ. 2562 17:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 18 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพาณิชย์

08 ก.พ. 2562 11:01 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 7 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 17 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการเงินและบัญชี

05 ก.พ. 2562 10:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

31 ม.ค. 2562 15:46 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

31 ม.ค. 2562 15:46 | อัตราเงินเดือน 1,150,012,650 - 16,500

กรมการข้าว เปิดสอบงานราชการ จำนวน 9 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 2 วัน

jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap