• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน

เปิดสอบข้าราชการ

ตำแหน่งว่างงาน 158 อัตรา

รับสมัครงาน นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ

วันพุธ เวลา 14:30 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เปิดสอบงานราชการ จำนวน 30 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 69 วัน

รับสมัครงาน นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ

วันพุธ เวลา 14:30 | อัตราเงินเดือน 21,000 - 23,100 | วุฒิ: ปริญญาเอก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เปิดสอบงานราชการ จำนวน 30 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 69 วัน

รับสมัครงาน นักกิจกรรมบำบัด

วันพุธ เวลา 09:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานประกันสังคม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

10 ต.ค. 2561 10:00 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 10 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ

04 ต.ค. 2561 10:00 | อัตราเงินเดือน 16,200 - 21,490 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 5 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ

04 ต.ค. 2561 10:00 | อัตราเงินเดือน 17,830 - 21,490 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 5 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน นิติกรปฏิบัติการ

01 ต.ค. 2561 17:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 17 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน นักวิทยศาสตร์ปฏิบัติการ

01 ต.ค. 2561 17:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน

01 ต.ค. 2561 17:30 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

01 ต.ค. 2561 17:30 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน

01 ต.ค. 2561 17:30 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน

01 ต.ค. 2561 17:00 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

01 ต.ค. 2561 16:30 | อัตราเงินเดือน 1,500,016,500 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

24 ก.ย. 2561 14:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมชลประทาน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

24 ก.ย. 2561 14:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมชลประทาน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน นิติกรปฏิบัติการ

24 ก.ย. 2561 14:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมชลประทาน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

24 ก.ย. 2561 14:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมชลประทาน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน เศรษฐกรปฏิบัติการ

24 ก.ย. 2561 14:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมชลประทาน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

24 ก.ย. 2561 14:00 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมชลประทาน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 9 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

24 ก.ย. 2561 14:00 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมชลประทาน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 5 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

21 ก.ย. 2561 15:00 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมชลประทาน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 5 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

21 ก.ย. 2561 15:00 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมชลประทาน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 9 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน เศรษฐกรปฏิบัติการ

21 ก.ย. 2561 15:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมชลประทาน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

21 ก.ย. 2561 14:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมชลประทาน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

21 ก.ย. 2561 14:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมชลประทาน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 4 วันjobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap