• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู

เปิดสอบข้าราชการ

ตำแหน่งว่างงาน 62 อัตรา

รับสมัครงาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,

13 ชั่วโมงที่แล้ว

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 0 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 32 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 11,500 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 33 วัน

รับสมัครงาน นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 11,500 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 14 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 33 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว | อัตราเงินเดือน 11,500 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 33 วัน

รับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

11 เม.ย. 2562 14:31 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500

จังหวัดสุรินทร์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน นักสำรวจดินปฏิบัติการ

09 เม.ย. 2562 10:01 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

09 เม.ย. 2562 10:01 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

09 เม.ย. 2562 10:01 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 6 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

09 เม.ย. 2562 10:01 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

09 เม.ย. 2562 10:01 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

09 เม.ย. 2562 10:01 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

09 เม.ย. 2562 10:01 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

09 เม.ย. 2562 10:01 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

09 เม.ย. 2562 10:01 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 25 วัน

รับสมัครงาน นายแพทย์ปฏิบัติการ

09 เม.ย. 2562 08:30 | อัตราเงินเดือน 18,020 - 19,830 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบงานราชการ จำนวน 0 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 7 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

28 มี.ค. 2562 17:00 | อัตราเงินเดือน 1,084,011,930 - 19,830

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 19 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

28 มี.ค. 2562 16:00 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 7 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 14 วัน

รับสมัครงาน นิติกรปฏิบัติการ

27 มี.ค. 2562 21:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

27 มี.ค. 2562 21:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน เศรษฐกรปฏิบัติการ

27 มี.ค. 2562 21:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 11 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน เศรษฐกรปฏิบัติการ

27 มี.ค. 2562 21:30 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

15 มี.ค. 2562 17:31 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562     สมัครวันนี้วันสุดท้าย

jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap