• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู

เปิดสอบข้าราชการ

ตำแหน่งว่างงาน 62 อัตรา

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เมื่อวาน เวลา 15:01 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 28 วัน

รับสมัครงาน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เมื่อวาน เวลา 14:31 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 28 วัน

รับสมัครงาน นิติกรปฏิบัติการ

เมื่อวาน เวลา 12:01 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 28 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ

14 มิ.ย. 2562 18:01 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 16 วัน

รับสมัครงาน นายแพทย์ปฏิบัติการ

14 มิ.ย. 2562 09:31 | อัตราเงินเดือน 21,000 - 23,780 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

13 มิ.ย. 2562 10:31 | อัตราเงินเดือน 10,840 - 11,930 | วุฒิ: ปวช.

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 2 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

11 มิ.ย. 2562 10:01 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 21 วัน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

05 มิ.ย. 2562 15:31 | อัตราเงินเดือน 1,500,016,500 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

05 มิ.ย. 2562 15:31 | อัตราเงินเดือน 940,010,340 - 16,500 | วุฒิ: ปวช.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

05 มิ.ย. 2562 15:31 | อัตราเงินเดือน 1,150,012,650 - 16,500

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 12 วัน

รับสมัครงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

31 พ.ค. 2562 16:31 | อัตราเงินเดือน 9,400 - 10,340 | วุฒิ: ปวช.

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 16 วัน

รับสมัครงาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

30 พ.ค. 2562 19:01 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ

30 พ.ค. 2562 19:01 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบงานราชการ จำนวน 5 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน นิติกรปฏิบัติการ

30 พ.ค. 2562 18:31 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ปริญญาตรี)

27 พ.ค. 2562 13:31 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ปริญญาโท)

27 พ.ค. 2562 13:31 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 5 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 6 วัน

รับสมัครงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

24 พ.ค. 2562 10:31 | อัตราเงินเดือน 1,500,016,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เปิดสอบงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

13 พ.ค. 2562 14:31 | อัตราเงินเดือน 1,500,016,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

รับสมัครงาน นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

13 พ.ค. 2562 14:31 | อัตราเงินเดือน 1,500,016,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562     เหลือเวลาสมัคร 5 วัน

jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap