• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน

เปิดสอบข้าราชการ

ตำแหน่งว่างงาน 463 อัตรา

รับสมัครงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ปริญญาตรี)

เมื่อวาน เวลา 16:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 7 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 31 วัน

รับสมัครงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เมื่อวาน เวลา 14:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 27 วัน

รับสมัครงาน นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เมื่อวาน เวลา 12:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เปิดสอบงานราชการ จำนวน 6 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 27 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เมื่อวาน เวลา 08:30 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 16,500 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 24 วัน

รับสมัครงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

วันอังคาร เวลา 16:30 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 16,500

กรมทางหลวง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันอังคาร เวลา 16:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมทางหลวง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันอังคาร เวลา 16:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมทางหลวง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน นิติกรปฏิบัติการ

วันอังคาร เวลา 11:00 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดสอบงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 10 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

วันอังคาร เวลา 09:30 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 48 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 27 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

18 มิ.ย. 2561 14:00 | อัตราเงินเดือน 10,840 - 11,930

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 10 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 27 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

18 มิ.ย. 2561 14:00 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 27 วัน

รับสมัครงาน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

18 มิ.ย. 2561 13:30 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

รับสมัครงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

14 มิ.ย. 2561 10:30 | อัตราเงินเดือน 9,400 - 10,340 | วุฒิ: ปวช.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 16 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

14 มิ.ย. 2561 10:30 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

14 มิ.ย. 2561 10:30 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

14 มิ.ย. 2561 10:30 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

14 มิ.ย. 2561 10:30 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

14 มิ.ย. 2561 10:30 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 16 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

14 มิ.ย. 2561 10:00 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 30 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

14 มิ.ย. 2561 10:00 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

14 มิ.ย. 2561 10:00 | อัตราเงินเดือน 1,500,016,500 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

14 มิ.ย. 2561 10:00 | อัตราเงินเดือน 1,500,016,500 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

14 มิ.ย. 2561 10:00 | อัตราเงินเดือน 1,500,016,500 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

14 มิ.ย. 2561 10:00 | อัตราเงินเดือน 1,500,016,500 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

14 มิ.ย. 2561 10:00 | อัตราเงินเดือน 1,500,016,500 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วันjobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap