เปิดสอบข้าราชการ

ตำแหน่งว่างงาน 39 อัตรา

รับสมัครงาน นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

เมื่อวาน เวลา 13:28 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 11 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 35 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ

เมื่อวาน เวลา 13:28 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ

เมื่อวาน เวลา 13:28 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 20 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

09 ต.ค. 2560 22:02 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมทางหลวง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 24 วัน

รับสมัครงาน นิติกรปฏิบัติการ

09 ต.ค. 2560 22:02 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมทางหลวง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 24 วัน

รับสมัครงาน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

09 ต.ค. 2560 22:02 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมทางหลวง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 24 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

06 ต.ค. 2560 10:21 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 5 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ

04 ต.ค. 2560 08:55 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

02 ต.ค. 2560 10:35 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 19 วัน

รับสมัครงาน วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

02 ต.ค. 2560 10:35 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 19 วัน

รับสมัครงาน วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ

25 ก.ย. 2560 20:38 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 13 วัน

รับสมัครงาน นักวิทยาศาสตร์

22 ก.ย. 2560 12:50 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสรรพสามิต เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

22 ก.ย. 2560 12:50 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 6 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560     เหลือเวลาสมัคร 14 วันjobthai24hr.com © 2017, Allright reserved.