• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน

เปิดสอบข้าราชการ

ตำแหน่งว่างงาน 273 อัตรา

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

วันศุกร์ เวลา 23:01 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันศุกร์ เวลา 23:01 | อัตราเงินเดือน 9,400 - 10,340

กรมประมง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 28 วัน

รับสมัครงาน นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ

วันศุกร์ เวลา 23:01 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 10,340 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันศุกร์ เวลา 23:01 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 5 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

วันศุกร์ เวลา 23:01 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

วันศุกร์ เวลา 23:01 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ

11 เม.ย. 2561 20:04 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561     สมัครวันนี้วันสุดท้าย

รับสมัครงาน นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ

11 เม.ย. 2561 20:04 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561     สมัครวันนี้วันสุดท้าย

รับสมัครงาน นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

11 เม.ย. 2561 20:04 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561     สมัครวันนี้วันสุดท้าย

รับสมัครงาน นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

11 เม.ย. 2561 20:04 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561     สมัครวันนี้วันสุดท้าย

รับสมัครงาน นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

11 เม.ย. 2561 20:04 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561     สมัครวันนี้วันสุดท้าย

รับสมัครงาน เภสัชกรปฏิบัติการ

11 เม.ย. 2561 20:04 | อัตราเงินเดือน 15,800 - 17,380 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561     สมัครวันนี้วันสุดท้าย

รับสมัครงาน ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

11 เม.ย. 2561 20:04 | อัตราเงินเดือน 18,020 - 19,830 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561     สมัครวันนี้วันสุดท้าย

รับสมัครงาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

11 เม.ย. 2561 20:04 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 18 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

11 เม.ย. 2561 20:04 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 18 วัน

รับสมัครงาน นายแพทย์ปฏิบัติการ(สป.กระทรวงสาธารณสุข)

11 เม.ย. 2561 20:04 | อัตราเงินเดือน 18,020 - 19,830 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบงานราชการ จำนวน 80 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 4 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพาณิชย์

06 เม.ย. 2561 15:37 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดสอบงานราชการ จำนวน 5 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 24 วัน

รับสมัครงาน นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

04 เม.ย. 2561 08:55 | อัตราเงินเดือน 1,150,012,650 - 16,500 | วุฒิ: ปวส.

กรมควบคุมโรค เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 16 วัน

รับสมัครงาน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

03 เม.ย. 2561 17:36 | อัตราเงินเดือน 1,500,016,500 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมควบคุมโรค เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 16 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

03 เม.ย. 2561 17:36 | อัตราเงินเดือน 1,500,016,500 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมควบคุมโรค เปิดสอบงานราชการ จำนวน 8 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 16 วัน

รับสมัครงาน วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ

02 เม.ย. 2561 15:20 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 14 วัน

รับสมัครงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

02 เม.ย. 2561 15:20 | อัตราเงินเดือน 1,150,012,650 - 16,500 | วุฒิ: ปวส.

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 14 วัน

รับสมัครงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

29 มี.ค. 2561 16:34 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 16,500 | วุฒิ: ปวส.

กรมทางหลวง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

29 มี.ค. 2561 16:34 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 16,500

กรมทางหลวง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 30 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

29 มี.ค. 2561 16:34 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมทางหลวง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วันjobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap