• งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน

งานราชการ

รับสมัครงาน พนักงานธุรการ(ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว)

วันศุกร์ เวลา 23:01 | อัตราเงินเดือน 11,500 | วุฒิ: ปวส.

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน พนักงานธุรการ

วันศุกร์ เวลา 23:01 | อัตราเงินเดือน 11,500 | วุฒิ: ปวส.

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

วันศุกร์ เวลา 23:01 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

วันศุกร์ เวลา 23:01 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 12,650 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันศุกร์ เวลา 23:01 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 15 วัน

รับสมัครงาน นายช่างเทคนิค

วันศุกร์ เวลา 23:01 | อัตราเงินเดือน 11,280 - 13,800

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 30 วัน

รับสมัครงาน นายช่างเทคนิค

วันศุกร์ เวลา 23:01 | อัตราเงินเดือน 11,280 - 13,800

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 30 วัน

รับสมัครงาน นายช่างเทคนิค

วันศุกร์ เวลา 23:01 | อัตราเงินเดือน 11,280 - 13,800

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 30 วัน

รับสมัครงาน พนักงานเทคโนโลยีพลังงาน

วันศุกร์ เวลา 23:01 | อัตราเงินเดือน 11,280 - 13,800

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 30 วัน

รับสมัครงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันศุกร์ เวลา 23:01 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 13,800 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 30 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่การเกษตร

วันศุกร์ เวลา 23:01 | อัตราเงินเดือน 11,280 - 13,800 | วุฒิ: ปวช.

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานการเกษตร

วันศุกร์ เวลา 23:01 | อัตราเงินเดือน 13,800 - 13,800 | วุฒิ: ปวส.

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน พนักงานบริหารทั่วไป

วันศุกร์ เวลา 23:01 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 13,800 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันศุกร์ เวลา 23:01 | อัตราเงินเดือน 9,400 - 10,340

กรมประมง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 28 วัน

รับสมัครงาน นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ

วันศุกร์ เวลา 23:01 | อัตราเงินเดือน 15,000 - 10,340 | วุฒิ: ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

รับสมัครงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันศุกร์ เวลา 23:01 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 5 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

วันศุกร์ เวลา 23:01 | อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 | วุฒิ: ปวส.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

วันศุกร์ เวลา 23:01 | อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาโท

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 23 วัน

รับสมัครงาน พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง

17 เม.ย. 2561 18:51 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 7 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการพัสดุ

17 เม.ย. 2561 11:58 | อัตราเงินเดือน 180,000 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561     สมัครวันนี้วันสุดท้าย

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

17 เม.ย. 2561 11:58 | อัตราเงินเดือน 180,000 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561     สมัครวันนี้วันสุดท้าย

รับสมัครงาน นักตรวจสอบภายใน

17 เม.ย. 2561 11:58 | อัตราเงินเดือน 180,000 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561     สมัครวันนี้วันสุดท้าย

รับสมัครงาน นายช่างไฟฟ้า

17 เม.ย. 2561 11:58| วุฒิ: รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 14 วัน

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประมง

17 เม.ย. 2561 11:58 | อัตราเงินเดือน 11,280 - 19,250 | วุฒิ: ปวช.

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 16 วัน

รับสมัครงาน นักวิชาการประมง

17 เม.ย. 2561 11:58 | อัตราเงินเดือน 18,000 - 19,250 | วุฒิ: ปริญญาตรี

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561     เหลือเวลาสมัคร 11 วัน

เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>>


jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap