• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนันสนุนงานด้านการจัดเตรียมเอกสารในการประชุม 1 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนพิการ) ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนันสนุนงานด้านการจัดเตรียมเอกสารในการประชุม และการรับโทรศัพท์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562

13 ส.ค. 2562 11:30

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร : พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนพิการ)          

ชื่อตำแหน่ง : จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนันสนุนงานด้านการจัดเตรียมเอกสารในการประชุม และการรับโทรศัพท์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ๓.๑ เป็นผู้พิการ และเป็นผู้มีสัญชาติไทย ๓.2 เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ๓.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย 3.๔ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๔.๑ จัดเตรียมเอกสารในการประชุม 4.2 รับโทรศัพท์ ๔.๓ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างไม้ 3 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap