• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 1 อัตรา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562

07 ส.ค. 2562 16:01

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย          

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์)

อัตราเงินเดือน : 21600 บาท

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือที่เทียบได!ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง ที่ส,วนงานต!นสังกัดพิจารณาว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ช่วยงานบริหารเครื่องแม่ส่วน Web server และ Database ser ver ของคณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาหรือให้คําปรึกษาในการวิเคราะห์ออกแบบระบบงานสารสนเทศ ของคณะวิทยาศาสตร์ พัฒนาซอฟต์แวร์สําหรับระบบงานสารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร์ แล ะอบรมผู้ใช้งาน

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง -ประเมินความรู้ ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น -ประเมินความรู เฉพาะสาขา -ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ -ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย -สัมภาษณ์

ทักษะ/สมรรถนะ : สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้ - คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550 - คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550 - คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79 - คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75 - คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap