• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง 1 อัตรา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562

07 ส.ค. 2562 15:31

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย          

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง

อัตราเงินเดือน : 15,100 บาท

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ : สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตรวจสอบและซ5อมเครื่องมือและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบและซ่อมเครื่อง Computer (ด้าน Hardware) และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตรวจสอบและซ่อมเครื่องใช้สํานักงานด้าน อิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบและซ่อมเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบ ซ่อม และเดินสายระบบโทรศัพท์ ตรวจสอบ ซ่อม และเดินสายระบบ LAN ออกแบบ สร้าง ดัดแปลงและติดตั้งเครื่องมือด้านอิเล็กทรอนิกส์ ให้คําปรึกษาแนะนําทางด้านอิเล็กทรอนิกส์

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู ภาษาไทยที่จําเป!นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง -ประเมินความรู ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น -ประเมินความรู เฉพาะสาขา -ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ -ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย -สัมภาษณ์

ทักษะ/สมรรถนะ : ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง คุณลักษณะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง AML/CFT Expert 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap