• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัคร อาจารย์A-5 1 อัตรา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์A-5 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

05 ส.ค. 2562 13:30

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย          

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์A-5

อัตราเงินเดือน : - บาท

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ : อาจารย์ A-5 วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชากฎหมายระหว่าง ประเทศ (กฎหมายทะเล)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบข้อเขียน (100 คะแนน) โดยวัดความรู้ทางกฎหมายทะเล ด้วยการประเมินดังนี้ - ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน (ตอบเป็นภาษาไทย) - ประเมินความเข้าใจหลักกฎหมายทั่วไป ในกฎหมายระหว่างประเทศ - ประเมินความเข้าใจกฎหมายเฉพาะ สอบบรรยาย (100 คะแนน) โดยให้ผู้สมัครใช้เวลาไม่เกิน 60 นาที (แบลงเป็นการบรรยาย 20 นาที และการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ 40 นาที) (คณะฯ จะเตรียมอุปกรณ์ สําหรับการสอนให้ผู้สมัคร โดยขอให้แจ้งให้คณะฯ ทราบล่วงหน้าก่อนวันสอบบรรยาย) หมายเหตุ : หัวข้อการสอบบรรยายตามที่ผู้เข้าสอบกําหนด ภายในสาขาวิชาที่ท่าน สมัครสอบคัดเลือก โดยส่งเค้าโครงการบรรยายก่อนเข้ารับการทดสอบบรรยาย -สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)

ทักษะ/สมรรถนะ : สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้ - คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550 - คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550 - คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79 - คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75 - คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักโภชนการ,นักทรัพยากรบุคคล,ผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์ 3 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกร 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap