• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัคร นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 7 อัตรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 7 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

10 ก.ค. 2562 17:30

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรวมหน่วยงานราชการ อาคารบี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 7 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : - นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ - นักวิชาการประมงปฏิบัติการ - นิติกรปฏิบัติการ - นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ - นายช่างโยาธาปฏิบัติงาน - นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันฯ แนบท้ายประกาศนี้

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรุ้ที่จำเป็นในงานของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันฯ แนบท้ายประกาศนี้

ทักษะ/สมรรถนะ : ทักษะ/สมรรถนะของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันฯ แนบท้ายประกาศนี้


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างกลเรือปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap