• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัคร นักวิจัย 2 อัตรา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย AR-5 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562

20 มิ.ย. 2562 10:01

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย          

ชื่อตำแหน่ง : นักวิจัย AR-5

อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท

ประเภท :

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ : 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์การประมง วาริชศาสตร์ สมุทรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. หากสำเร็จการศึกษาในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องต้องมีประสบการณ์การเก็บตัวอย่างและการดำเนินการศึกษาภาคสนาม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทำการศึกษาวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล/น้ำ 3. สามารถไปปฏิบัติงานประจำที่สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชังได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 2. ประเมินความรู้เฉพาะสาขา 3. ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนำเสนอผล 4.ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย 5. สัมภาษณ์

ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้ - คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550 - คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550 - คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79 - คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75 - คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 อย่างใดอย่างหนึ่ง - ยกเว้นสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในมหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกำหนด ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม 55 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
-> เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap