• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงาน 1 อัตรา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

18 มิ.ย. 2562 10:31

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย          

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. งานธุรการและงานพิมพ์เอกสารต่าง ๆ 2. ติดต่อประสานงานตารางสอนตารางสอบ การจัดโครงการต่าง ๆ 3. จัดเตรียมข้อมูลงานประกันคุณภาพ 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 5. ตรวจสอบดูแลและเบิกจ่ายด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ 6. จัดรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายต่าง ๆ 7. งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test) 2. ประเมินทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 100 คะแนน 3. สอบสัมภาษณ์

ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน) 2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน) 4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน) 5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน) 6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน) 7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน) อย่างใดอย่างหนึ่ง


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562
-> เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap