• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงาน 2 อัตรา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562

13 มิ.ย. 2562 09:01

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย          

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน)

อัตราเงินเดือน : 14,700 บาท

ประเภท :

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : - ปวช.- ปวส.

รายละเอียดวุฒิ : 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเงิน การบัญชี การธนาคาร 2. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. รับชำระเงินค่าบริการหน้าเคาน์เตอร์ 2. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง -ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง -ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ -ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป) -สัมภาษณ์

ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน) 2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน) 4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน) 5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน) 6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน) 7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap