• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงาน 1 อัตรา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

13 มิ.ย. 2562 09:01

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย          

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

อัตราเงินเดือน : 19500 บาท

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 2. ถ้าเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ควบคุมงานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคของคณะฯ ได้แก่ ประสานกับเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง จัดหาผู้รับจ้างมาดำเนินการซ่อม ควบคุมและติดตามงานงานซ่อมแซมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 2. จัดทำแผนงาน ตรวจสอบการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคของคณะฯ 3. ดำเนินการด้านเอกสารโครงการปรับปรุงอาการ ได้แก่ การขออนุมัติผู้ออกแบบสถาปนิก วิศวกร ขออนุมัติโครงการปรับปรุง การขออนุมัติแบบงานปรับปรุงกับมหาวิทยาลัย 4. ดำเนินการด้านค่าออกแบบโครงการปรับปรุงอาคาร ได้แก่ การจัดทำบันทึกขออนุมัติค่าออกกแบบ การเบิก-จ่าย ค่าออกแบบโครงการปรับปรุงอาคาร 5. ปฏิบัติงานด้านเลขานุการโครงการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์กายภาพ 6. จัดประชุมติดต่อประสานงานโครงการจัดซื้อจ้าง 7. รวบรวมตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บเอกสารประกอบสัญญาโครงการปรับปรุงอาคาร ได้แก่ ข้อกำหนดรายละเอียดและรายการประกอบแบบก่อสร้าง จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ และประจำเดือน ของโครงการปรับปรุงอาคารที่ได้รับอนุมัติ 8. ประสานงานกับผู้ควบคุมงาน โครงการปรับปรุงอาคารต่างๆ 9. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุงอาคาร 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน) 2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน) 4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน) 5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน) 6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน) 7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562
-> เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap