• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ทางด้านการตลาด 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการตลาด 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

12 มิ.ย. 2562 12:01

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ          

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ทางด้านการตลาด

อัตราเงินเดือน : - บาท

ประเภท :

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการทดสอบวัดผล Ph.D. Candidate แล้ว ทางด้านการตลาด 2. มีวิทยานิพนธ์ หรือมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในด้านการตลาด 3. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ ยกเว้น เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ด้านการเรียนการสอน

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. พิจารณาประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และผลการศึกษาจากใบสมัคร 2. การทดสอบด้านความฉลาดทางอารมณ์ ประเมินสุขภาพจิต และคุณลักษณะที่เหมาะสมในการทำงาน 3. พิจารณาจากบุคลิกภาพและความเหมาะสม โดยการสอบสัมภาษณ์ การทดสอบสอนหรือสาธิตการบรรยายทางด้านวิชาการ 4. พิจารณาความรู้ความสามารถทางวิชาการ โดยการสอบข้อเขียน หรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ 5. พิจารณาคัดเลือกทางด้านอื่นๆ ตามที่คณะพาณิชย์ฯ และมหาวิทยาลัยฯ กำหนด

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
-> เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สังกัด คณะจิตวิทยา 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap