• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รับสมัคร อาจารย์ 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

31 พ.ค. 2562 20:31

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

ประกาศรับสมัคร : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ          

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์

อัตราเงินเดือน : 35,700 บาท

ประเภท :

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ : 1.ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หากมีประสบการณ์ด้าน Data Science and Machine Learning หรือ Computer System Engineering จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 2.ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หากมีประสบการณ์ด้าน IOT หรือ Measurements หรือ Control จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ด้านการเรียนการสอน

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1.1 การทดสอบทางจิตวิทยา 1.2 การทดสอบด้านความฉลาดทางอารมณ์ 1.3 การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 1.4 การทดสอบสอน (เป็นภาษาอังกฤษ) โดยการให้ผู้สมัครทดสอบสอนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร (เวลา 10 นาที) 1.5 การนำเสนอผลงานทางวิชาการ (เวลา 10 นาที) 2.ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2.1 การทดสอบทางจิตวิทยา 2.2 การทดสอบด้านความฉลาดทางอารมณ์ 2.3 การสอบข้อเขียน 2.4 การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 2.5 การทดสอบสอน (เป็นภาษาอังกฤษ) โดยการให้ผู้สมัครทดสอบสอนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร (เวลา 10 นาที) 2.6 การนำเสนอผลงานทางวิชาการ (เวลา 10 นาที)

ทักษะ/สมรรถนะ : ด้านการเรียนการสอน


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระดับป.ตรี หรือป.โท ที่ยังไม่ได้สมัครสอบภาค ก. ในปี พ.ศ. 2562) ตำแหน่ง ภาค ก. อิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. 2562 - ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap