• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัคร เจ้าพนักงานแรงงาน 1 อัตรา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

31 พ.ค. 2562 11:31

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานแรงงาน

อัตราเงินเดือน : 13800 บาท

ประเภท : บริการ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทุกสาขา หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. รวบรวมข้อมูล และจัดทำทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ๒. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ๓. บันทึกผลการปฏิบัติงานในคอมพิวเตอร์ระบบ On line ๔. สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ๕. งานธุรการ และงานสารบรรณ ๖. งานการเงิน บัญชี และพัสดุเบื้องต้น ๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน(สมัครได้ที่สำนักงานพื้นที่ตามประกาศ) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
-> เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap