• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562

15 พ.ค. 2562 19:01

กระทรวงการต่างประเทศถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่ ก.พ. รับรอง หรือ 2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง และมีประสบการณ์การทำงานด้านระบบ GFMIS อย่างน้อย 1 ปี (โดยต้องแนบหลักฐานรับรองประสบการณ์การทำงานในด้านระบบ GFMIS จากหน่วยงานภาครัฐ)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
-> เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap