• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัคร อาจารย์ 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 3 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

14 พ.ค. 2562 14:31

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี70 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย          

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์

อัตราเงินเดือน : ป.โท 26,250/ป.เอก 31,500 บาท

ประเภท :

จำนวน : 3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : - ปริญญาโท- ปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ : ตำแหน่งอาจารย์ สาขาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : อาจารย์ประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิชาความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเอก 100 คะแนน วิชาความรู้เกี่ยวกับระเบียบในการปฏิบัติงาน 50 คะแนน สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน สอบทดลองสอน 50 คะแนน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ 50 คะแนน รวม 300 คะแนน

ทักษะ/สมรรถนะ : - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - สามารถอุทิศเวลานอกราชการได้เมื่อมีกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย - มีบุคลิกภาพและความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับความเป็นครู


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,เศรษฐกร,นักประชาสัมพันธ์,นักทรัพยากรบุคคล(ปริญญาโท),ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบบริหารการสาธารณสุขฯ,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 27 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap