• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัคร รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับหลังปริญญาเอก 0 อัตรา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดสอบ รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับหลังปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฯ ปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับหลังปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ - ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

03 พ.ค. 2562 09:30

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์54 ถ.กำแพงเพชร 6 ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ประกาศรับสมัคร : รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับหลังปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฯ ปีงบประมาณ 2563          

ชื่อตำแหน่ง : รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับหลังปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ

อัตราเงินเดือน : - บาท

ประเภท :

จำนวน : - ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ : ด้วยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับหลังปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถ Download ใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.pccms.ac.th ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร. 02-576-6662

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หลังปริญญาเอก เพื่อไปทำงานวิจัย ณ ต่างประเทศ เป็นระยะเวลาทำงานวิจัย ทุนละไม่เกิน 2 ปี กำหนดให้ทุนการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 12 ทุน งบประมาณทุนละ 1,000,000 บาท/คน/ปี (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -

ทักษะ/สมรรถนะ : ลักษณะการให้ทุน 1 เป็นการศึกษาในระดับหลังปริญญาเอกเพื่อไปทำงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 2 เป็นการศึกษา/ฝึกอบรมในสาขาวิชาตามที่วิทยาลัยกำหนด และทำงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 3 เป็นการศึกษาฝึกอบรมหลังปริญญาเอก และทำงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ในสถาบันการศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนฯ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 4 ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ทดสอบไว้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครมาแสดง ณ วันที่สมัคร ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่วิทยาลัยกำหนด จากการทดสอบภาษาอังกฤษรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้ - TOEFL (IBT)ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน - TOEFL (Paper) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน - IELTS (Academic Module)ไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน - CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
-> เปิดสอบ รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฯ ปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ - ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap