• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

11 เม.ย. 2562 16:31

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราว          

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562
-> เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap