• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัคร นักสำรวจดินปฏิบัติการ 1 อัตรา

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักสำรวจดินปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

09 เม.ย. 2562 10:01

กรมพัฒนาที่ดินถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นักสำรวจดินปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาโท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันของแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน (2) ความรู้เกี่ยวกับ - การสำรวจและจำแนกดิน (Soil Survey and Soil classification) - ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Soil Fertility) - การอนุรักษ์ดินและน้ำ (Soil and water Conservation) - ดินปัญหาและการปรับปรุงบำรุงดิน (Problem Soil and Soil Improvement) - ระบบสารสนเทศทรัพยากรดิน (Soil Information System) - การจัดทำแผนที่และระบบฐานข้อมูลดิน - ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) - แบบจำลองการปลูกพืชที่เหมาะสมกับดิน - การวินิจฉัยคุณภาพกำลังผลิตของดิน (Soil Interpretation and Productivity)

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และนักวิชาการมาตรฐานสินค้า 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap