• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับสมัคร อาจารย์ 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาษาเกาหลี) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

22 มี.ค. 2562 13:01

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย          

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ (ภาษาเกาหลี)

อัตราเงินเดือน : 21,050 บาท

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ : - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาเกาหลี, สาขาวิชาการสอนภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างประเทศ . สาขาวิชาเกาหลี - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาเกาหลี, สาขาวิชาการสอนภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างประเทศ . สาขาวิชาเกาหลี - มีผลสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) ระดับ 5 - มีผลการเรียนระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50 และระดับปริญญาโท/เอก ไม่ต่ำกว่า 3.25 - มีผลทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อสำเร็จการศึกษา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่าน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : สอนและวิจัย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตามประกาศ

ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามประกาศ


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ด้านนโยบายและยุทธศษสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปฏิบัติงานส่วนกลาง 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap