• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมสุขภาพจิต รับสมัคร นักประชุาสัมพันธ์ 1 อัตรา

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักประชุาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562

13 มี.ค. 2562 09:31

กรมสุขภาพจิตถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : นักประชุาสัมพันธ์

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ ภาษาวรรณคดี จิตวิทยา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการสํารวจรวบรวมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร และเอกสารความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อการดําเนินการประชาสัมพันธ์ การจัดปาฐกถาการจัดสัมมนาการจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือผลงานของหน่วยงาน หรือของรัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาลการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกับประชาชนการควบคุมการตรวจสอบการดําเนินงานกระจายเสียงทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นไปตามแผนงาน และนโยบายการประชาสัมพันธ์ หรือ ตามกฎหมายและปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap