• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัคร อาจารย์ 1 อัตรา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

03 ก.พ. 2562 08:18

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย          

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์

อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง - ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าสาขาวิชา Microbiology - ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก - ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง - ประเมินความรูู้เฉพาะสาขา - ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ - ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย - สัมภาษณ์

ทักษะ/สมรรถนะ : - TOEFL (PBT) 550 - TOEFL (ITP) 550 - TOEFL (iBT) 79 - CU-TEP 75 - IELTS 6.5


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
-> เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap