• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร พนักงานสถานที่ 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ (คลินิกทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

21 พ.ย. 2561 12:00

มหาวิทยาลัยมหิดลเลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ประกาศรับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์          

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานสถานที่ (คลินิกทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์)

อัตราเงินเดือน : 8,690 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ประถมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย

รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 2. มีความรู้ความสามารถในงานด้านพนักงานสถานที่ 3. มีใจรักในงานให้บริการ สุภาพ ขยันและอดทน มีความกระตือรือร้นมีทัศนคติเชิงบวก พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. รับผิดชอบการเปิด-ปิด คลินิกทันตกรรมพิเศษ ระบบน้ำ-ไฟ เครื่องปรับอากาศ ทำความสะอาดยูนิตทำฟัน เคาน์เตอร์ ที่นั่งคนไข้ ห้องน้ำ ส่งผ้าสกปรกไปยังห้องปลอดเชื้อ เป็นต้น 2. งานที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร เช่น การเดินเอกสาร ถ่ายเอกสาร เป็นต้น 3. อำนวยความสะดวกให้กับทันตแพทย์ในคลินิกฯ 4. ดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานและดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่โดยรวม 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบสัมภาษณ์

ทักษะ/สมรรถนะ : อัตราเงินเดือน 8,690 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม) - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (กรณีปฎิบัติงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) - ตรวจสุขภาพประจำปี - ฯลฯ


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap