• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

20 พ.ย. 2561 15:30

กรมวิทยาศาสตร์บริการถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม)

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทางอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ทางอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม และ 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2. ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบด้านเคมี กายภาพ ชีวภาพในสถานประกอบการ 3. ความรู้ด้านการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน และการจัดการความเสี่ยง 4. ความรู้ด้านระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ 5. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบ


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap