• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

15 พ.ย. 2561 16:30

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย          

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (สถาบันวิจัยและพัฒนา)

อัตราเงินเดือน : 19000 บาท

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ ออกแบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับลักษณะงานและให้เป็นไปตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับคุณสมบัติและตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ขั้นตอนที่ 2 สอบข้อเขียน รายวิชาดังนี้ 1.ทดสอบวัดบุคลิกภาพ 2.คณิตศาสตร์ 3.ความรู้ทั่วไป 4.ภาษาอังกฤษ 5.มิติสัมพันธ์ ขั้นตอนที่ 3 สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง ทดสอบทักษะที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจ มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และอื่นๆ

ทักษะ/สมรรถนะ : - มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบ Website ฐานข้อมูลได้ - มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบเครือข่าย สามารถแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายเบื้องต้นได้ - สามารถฟัง พูด อ่านเขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มทส.) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap