• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มทส.) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

15 พ.ย. 2561 16:30

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย          

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มทส.)

อัตราเงินเดือน : 19000 บาท

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงานระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาและวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 2. การประมวลผลข้อมูล 3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 4. การให้ความรู้และฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์ 5. การจัดเตรียม ติดตั้ง และดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับคุณสมบัติและตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ขั้นตอนที่ 2 สอบข้อเขียน รายวิชาดังนี้ 1.ทดสอบวัดบุคลิกภาพ 2.คณิตศาสตร์ 3.ความรู้ทั่วไป 4.ภาษาอังกฤษ 5.มิติสัมพันธ์ ขั้นตอนที่ 3 สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง ทดสอบทักษะที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจ มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และอื่นๆ

ทักษะ/สมรรถนะ : - มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบ Website ฐานข้อมูลได้ - มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบเครือข่าย สามารถแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายเบื้องต้นได้ - สามารถฟัง พูด อ่านเขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ.โรงพยาบาลระยอง 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap