• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร ผู้ช่วยทันตเเพทย์ 7 อัตรา

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตเเพทย์ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์) 7 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

11 ต.ค. 2561 17:30

มหาวิทยาลัยมหิดลเลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ประกาศรับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์          

ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตเเพทย์ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์)

อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท ค่าครองชีพชั่วครา 1,500 บาท

ประเภท :

จำนวน : 7 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตเเพทย์

รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 2. หากมีทักษะที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : โดยย่อ 1. งานบริการส่วนหน้า อาทิ ลงทะเบียนผู้ป่วย บันทึกค่าบริการ นัดหมายผู้ป่วย จัดเก็บข้อมูลทางสถิติของผู้ป่วย รวมถึงการส่งต่อผู้ป่วย เป็นต้น 2. งานบริการส่วนหลัง อาทิ จัดเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการรักษา เบิกจ่ายวัสดุและเครื่องมือ รวมถึงการตรวจสอบ จัดเก็บเครื่องมือ เป็นต้น 3. งานบริการการรักษา อาทิ งานช่วยข้างเก้าอี้ ถ่ายภาพรังสี ดูแลผู้ป่วย เป็นต้น

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบสัมภาษณ์

ทักษะ/สมรรถนะ : อัตราเงินเดือน 9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม) - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (กรณีปฎิบัติงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) - ตรวจสุขภาพประจำปี - ฯลฯ *ความก้าวหน้าในสายงาน มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชการโสตทัศนศึกษา (หน่วยโสตทัศนศึกษา งานสื่อสารองค์กร สำนักงานยุทธศาสตร์) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap