• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบ พนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

11 ต.ค. 2561 17:30

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121discount card for pharmacy click rx coupons

ประกาศรับสมัคร : พนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ          

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

อัตราเงินเดือน : 7,620-9,300 บาท

ประเภท :

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ป.6 ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิประถมศึกษาปีที่ 6 ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : พนักงานขับรถยนต์

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 2. พระภิกษุหรือสามเณรไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538 3. ได้รับวุฒิ ป.6, ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. หรือเทียบเท่า 4. เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ 5. มีความประพฤติเรียบร้อย มีจิตสาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ 6. มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถยนต์เฉพาะส่วนบุคคล มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 7. สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา เกียร์อัตโนมัติ และรู้เส้นทางในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดในเส้นทางหลักเป็นอย่างดี 8. มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่ง เป็นอย่างดี 9. ควรมีความรู้พื้นฐานทางด้านเครื่องยนต์ และสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ในกรณีรถยนต์เกิดขัดข้อง 10. สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี 11. สามารถปฏิบัติงานและประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานีได้

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตเเพทย์ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์) 7 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap