• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

11 ต.ค. 2561 17:00

มหาวิทยาลัยมหิดลเลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ประกาศรับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์          

ชื่อตำแหน่ง : ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร)

อัตราเงินเดือน : 11,500 ค่าครองชีพชั่วครว 785 บาท บาท

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์,ช่างไฟฟ้า ,ช่างคอมพิวเตอร์ 2. ไม่จำกัดอายุ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว (แนบเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร) 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความขยันและอดทน ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ และตรงต่อเวลา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ดูแลรักษา ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 2. บริการให้คำปรึกษา และแนะนำการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 4. จัดทำสรุป ติดตาม และประเมินผล การยืม-คืน อุปกรณ์ Hardware 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์

ทักษะ/สมรรถนะ : อัตราเงินเดือน 11,500 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 785 บาท สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม) - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท) - ตรวจสุขภาพประจำปี - ฯล *ความก้าวหน้าในสายงาน มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (งานพัสดุ สำนักงานคณบดี) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap