• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัคร พนักงานสนับสนุนการลงทุน 2 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 4) 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

08 ต.ค. 2561 14:30

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 4)

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

ประเภท : บริการ

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : หน่วยที่ 4 พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน จำนวน 2 อัตรา (1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2) สาขาวิชาการจัดการงานบุคคล 3) สาขาวิชาการเลขานุการ (2) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ (3) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้ (4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (5) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้ (6) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ (7) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้ 1. งานสารบรรณ รับ ส่ง เอกสารทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน 2. งานบันทึกข้อมูล และจัดพิมพ์เอกสารทั่วไป 3. งานจัดเก็บเอกสาร 4. งานติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 3) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap