• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัคร พนักงานส่งเสริมการลงทุน 1 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

08 ต.ค. 2561 14:00

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1)

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : หน่วยที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน จำนวน 1 อัตรา (1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (3) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ (4) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้ (5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (6) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้ (7) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้ 1. งานช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์โครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2. งานช่วยสนับสนุนการให้สิทธิและประโยชน์ ตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 3. งานช่วยสนับสนุนการตรวจสอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค,นักทรัพยากรบุคคล,นักจิตวิทยา 3 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ + เจ้าหน้าที่ 69 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap