• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัคร นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 2 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านการถ่ายภาพและวีดิทัศน์) 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

13 ก.ย. 2561 17:00

กรมส่งเสริมการเกษตร2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านการถ่ายภาพและวีดิทัศน์)

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทําและเผยแพร่ภาพวิจิตร รวมทั้งภาพสี ภาพขาวดํา ภาพยนตร์ข่าว และสารคดี เขียนบทถ่ายทําภาพยนตร์ ล้างฟิล์ม และล้างอัด ขยายภาพ ตัดต่อหรือตกแต่งฟิล์มตกแต่งภาพ ลําดับภาพ บันทึกเสียง ตัดต่อและเทียบเสียงภาพยนตร์และภาพสไลด์ พิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ จัดหมวดหมู่และ เก็บรักษาภาพและฟิล์ม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถและทักษะการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ การใช้โปรแกรม ตัดต่อวีดีโอและโปรแกรมตกแต่งภาพ การใช้งานกล้องภาพนิ่ง และวีดีโอขั้นพื้นฐาน

ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครควรมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในด้านการใช้งานโปรแกรม คอมพิวเตอร์กราฟฟิค โปรแกรมตกแต่งภาพ สามารถถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายวีดีโอ และสามารถดูแลรักษาและซ่อมบํารุง เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ได้ เช่น กล้องถ่ายภาพ กล้องวีดีโอ และเครื่องตัดต่อวีดีโอ เป็นต้น


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล,นักจิตวิทยาคลินิก,นายช่างเทคนิค,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 4 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap