• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561

13 ก.ย. 2561 12:00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300how to tell if wife has cheated signs of infidelity how women cheat

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล 4. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน และการทำงานเป็นทีม 5. มีความรู้ความสามารถในการศึกษา จัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 6. มีความประพฤติเรียบร้อย กระตืนรือร้น ขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 7. มีคุณธรรม จริยธรรมและซื่อตรงต่อการปฏิบัติงาน 8. หาเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงาน หรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกำกัด แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ 50 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap