• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

12 ก.ย. 2561 17:30

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ถนนกรุงเกษม เทเวศร์ กรุงเทพฯ 10200

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้านการพัฒนา ออกแบบ ทดสอบเขียนโปรแกรม และบำรุงดูแล รักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ปฏิบัติงานด้านการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล DBMS 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี (คนพิการ) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ 50 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap