• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมท่าอากาศยาน รับสมัคร ผู้ชำนาญการด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 1 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

10 ส.ค. 2561 11:00

กรมท่าอากาศยาน71 ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : ผู้ชำนาญการด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน

อัตราเงินเดือน : 40,000 บาท

ประเภท : พนักงานราชการพิเศษ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี- ปริญญาโท- ปริญญาเอก คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านการจัดการการบินหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานด้านการวางระบบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หรือด้านการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี 2.มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่สามารถใช้สื่อสารปฏิบัติงานได้ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.พิจารณาเพื่อกำหนดกฏเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ มาตรการ หรือคู่มือการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน เพื่อให้ท่าอากาศยานในสังกัดปฏิบัติให้ถูกต้อง ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและมาตรฐานสากล 2.พิจารณาเพื่อกำหนดหลักสูตรและโปรแกรมการฝึกอบรม เพื่อใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการจัดการในเรื่องการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน รวมถึงการขออนุมัติหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 3.ตรวจสอบมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฏหมายกฏเกณฑ์ มาตรการที่สำนักงานการบินพลเรือน หรือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 4.กำหนดแนวทางในการประเมินความเสี่ยงและจัดทำรายงานให้แก่ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบตามลำดับ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องด้านการรักษาความปลอดภัยของสนามบินให้เหมาะสมแก่สถานการณ์ภัยคุกคามที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 5.ถ่ายทอดความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำปรึกาา แนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงาน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท่าอากาศยานในสังกัดได้รับการรับรองด้านการดำเนินการท่าอากาศยาน 6. เข้าร่วมประชุมด้านการรักษาความปลอดภัยกับหน่วยงานทั้งในประเทศและระหว่างประเทศในเรื่องการวางแผนเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ท่าอากาศยานในสังกัดสามารถดำเนินการได้อน่างมีระบบ ก้าวหน้า และสามารถรองรับความปลอดภัยทางการบินได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ 30 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(รพ.เกาะสมุย) 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap