• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมการค้าภายใน รับสมัคร นักวิชาการพาณิชย์ 3 อัตรา

กรมการค้าภายใน เปิดสอบ พนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ 3 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

09 ส.ค. 2561 20:30

กรมการค้าภายใน563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร : พนักงานทุนหมุนเวียน          

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

ประเภท :

จำนวน : 3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัครฯ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า การลงทุน การตลาด รวมถึงระเบียบของทางราชการโดยทั่วไป เช่น ระเบียบงานสารบรรณ การเงินและการพัสดุ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สถิติในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี - มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เช่น Microsoft office ฯลฯ ในการพิมพ์ จัดเก็บ รวบรวม ประมวลผลและนำเสนอข้อมูลได้เป็นอย่างดี

ทักษะ/สมรรถนะ : ตามประกาศรับสมัครฯ


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 3 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ 30 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap