• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมการค้าภายใน รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา

กรมการค้าภายใน เปิดสอบ พนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 3 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

09 ส.ค. 2561 20:30

กรมการค้าภายใน563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร : พนักงานทุนหมุนเวียน          

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

ประเภท :

จำนวน : 3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัครฯ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - สามารถจัดทำบัญชีรับ-จ่าย บัญชีแยกประเภท และประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ การคิดวิเคราะห์ รวมทั้งการบริหารธุรกิจ การตลาดในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี - มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เช่น Microsoft office ฯลฯ ในการพิมพ์ รวบรวม นำเสนอข้อมูล จัดเก็บหรือจัดทำฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีตามมาตรฐานเป็นอย่างดี

ทักษะ/สมรรถนะ : ตามประกาศรับสมัครฯ


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ 3 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap