• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รับสมัคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ 2 อัตรา

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

09 ส.ค. 2561 15:00

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน121/1-2 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 21,000 - 23,100 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาเอกทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ - ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การปฏิรูปประเทศ การบริหารราชการแผ่นดิน สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง สังคม กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้านพลังงาน - ความรู้ด้านพลังงาน การวิเคราะห์ และการออกแบบการนำเสนอข้อมูล

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(รพ.กำแพงเพชร) 3 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap