• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน(รพ.อ่างทอง) 1 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน(รพ.อ่างทอง) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

16 ก.ค. 2561 15:00

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน(รพ.อ่างทอง)

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์ชั้นสูง ดุริยางค์ศิลป์ (ไทยหรือสากล) ชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านอาชีวบำบัด ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : คณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ทักษะ/สมรรถนะ : -


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ 3 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap