• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัคร เจ้าพนักงานแรงงาน 1 อัตรา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

11 ก.ค. 2561 10:00

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานแรงงาน

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

ประเภท : บริการ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทุกสาขา หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.รวบรวมข้อมูล และจัดทำทะเบียนต่างๆเกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2.สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3.บันทึกผลการปฏิบัติงานในคอมพิวเตอร์ระบบ On line 4.สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 5.งานธุรการ และงานสารบรรณ 6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน (สอบ ภาค ก.) - ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap