• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัคร เจ้าพนักงานแรงงาน 1 อัตรา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

10 ก.ค. 2561 11:30

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานแรงงาน

อัตราเงินเดือน : 13800 บาท

ประเภท : บริการ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.รวบรวมข้อมูลและจัดทำทะเบียนต่างๆเกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2.สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3.บันทึกผลการปฏิบัติงานลงในคอมพิวเตอร์ระบบ On Line 4.สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 5.งานธุรการ งานสารบรรณ และงานพัสดุ 6.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร :


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนและวิจัย (สาขาวิชาศึกษาทั่วไป) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap