• เปิดสอบราชการ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผลสอบ สอบตำรวจ สอบครู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัคร ผู้ช่วยสอนและวิจัย 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนและวิจัย (สาขาวิชาศึกษาทั่วไป) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

10 ก.ค. 2561 10:00

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประกาศรับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน          

ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย (สาขาวิชาศึกษาทั่วไป)

อัตราเงินเดือน : 21,800 บาท

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการช่วยสอน ตรวจการบ้าน สอนทบทวน ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารการสอนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ช่วยสอนปฏิบัติการ ช่วยงานวิจัย ภายใต้การกำกับดูแลของคณาจารย์ และช่วยปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่สำนักวิชาหรือสาขาวิชามอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับลักษณะงานที่จะจ้าง 2.ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจ มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพ และอื่นๆ 3.กิจกรรมอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ทักษะ/สมรรถนะ : 1.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ 2.สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา โดยไม่ติดภาระเรื่องการศึกษาหรือภาระใดๆ


ไฟล์รายละเอียดการสมัคร
เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด ==>> บันทึกไว้ดูภายหลัง

แบ่งปันผู้อื่น   ส่งให้เพื่อน
<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
jobthai24hr.com © 2017, Allright reserved. sitemap